WE PRAISE PASSION

Sztuczna inteligencja podniesie jakość obsługi medycznej. Korzysta z niej już 450 placówek

Popyt na nowoczesne technologie dla pracowników systemu ochrony zdrowia rośnie. Zwłaszcza po pandemii, która nauczyła tysiące pacjentów korzystać z telemedycyny, branża jeszcze chętniej zwraca się ku innowacjom usprawniającym obsługę i optymalizującym pracę lekarzy czy rejestratorów. Polski startup Medidesk opracował narzędzie, które łączy w sobie trzy funkcje: zarządzanie placówką, monitoringu wskaźników biznesowych i analizy marketingowych źródeł pozyskiwania pacjentów.

Na rynku istnieje wiele rozwiązań dla branży medycznej. Większość z nich skupia się jednak na obsłudze call center i rejestracji pacjentów. Choć niewątpliwie usprawniają one pracę managerów, nie zapewniają kompleksowego zarządzania placówką medyczną.

Projektowanie na bazie konsultacji

Twórcy Medidesk podeszli do projektowania swojego oprogramowania w inny sposób. Podstawą były szerokie konsultacje z pracownikami placówek leczniczych, od początku nastawione na usprawnienie pracy managerów i rejestratorek, z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych obszarów oraz całości ich obowiązków.

Rozmowy i konsultacje z użytkownikami aplikacji Medidesk, to podstawa planowania dalszego kierunek rozwoju – w ten sposób powstało i rozwija się narzędzie do kompleksowej obsługi oraz analizy zgłoszeń pacjentów. Jest skierowane do pracowników rejestracji, managerów placówek medycznych oraz marketingu.

Z naszej technologii korzysta coraz więcej placówek, w tej chwili jest ich już 450. W ciągu pierwszych trzech miesięcy korzystania z Medidesk ośrodki medyczne odnotowują średnio 16% wzrostu przychodów, a dzięki analizie danych średnio o 37% podnosi się efektywność ich kampanii marketingowych. W branży medycznej widać coraz większe zapotrzebowanie na rozwiązania usprawniające pracę i optymalizujące przychody – mówi Kajetan Maćkowiak, CEO Praise Group, która zainwestowała w rozwój Medidesk.

Swobodna integracja z technologiami

Jak podkreślają pomysłodawcy Medidesk, aplikacja jest zintegrowana z różnymi kanałami komunikacyjnymi – stroną internetową placówki, formularzami i systemami VoIP. Daje też możliwość połączenia z dowolnymi technologiami interaktywnymi. Jest to możliwe dzięki własnym rozwiązaniom API. Dotychczas stosowane przez branżę medyczną rozwiązania nie były dostosowane do tzw. swobodnego integrowania się.

Sztuczna inteligencja dla rejestracji

Wśród funkcjonalności, jakie opracował polski startup, można wyróżnić trzy główne kierunki. Pierwszy został opracowany z myślą o pracownikach rejestracji. Mogą oni m.in. monitorować historię zgłoszeń, tagować połączenia, prowadzić rozmowy bezpośrednio z aplikacji, w której znajdują się wszystkie dane, czy też korzystać z miniCRM – czyli karty pacjenta. Co więcej, pracę w rejestracji wspomaga także AI. W tym celu powstał MediBot, czyli inteligentny asystent głosowy bazujący na sztucznej inteligencji. Przejmuje część obowiązków pracownika rejestracji, co pozwala odciążyć go z odpowiadania na powtarzalne pytania, które pacjenci kierują do placówek każdego dnia. Takie rozwiązanie podnosi wydajność pracy i optymalizuje koszty – mówi Daniel Nowocin, CEO Medidesk.

Analiza kosztów i efektywności w placówce

Z kolei managerowie placówek mogą używać centrali telefonicznej VoIP, co pozwala automatycznie przekierowywać połączenia do poszczególnych pracowników rejestracji. Dostęp do statystyk umożliwia sprawdzanie skuteczności w sprzedaży usług medycznych, czy też analizę przyczyn sytuacji, w których pacjent kontaktuje się z rejestracją, ale ostatecznie nie umawia wizyty (co w e-commerce można nazwać „porzuconym koszykiem”).

Narzędzie polskiego startupu pomaga także w planowaniu i ewaluacji działań marketingowych. Pozwala sprawdzać efektywność wydatków marketingowych i skuteczność poszczególnych kanałów komunikacji; analizować, które źródła generują najwięcej umówionych wizyt. Uwzględniany jest zarówno ruch z Facebooka, kampanii Google Ads, artykułów sponsorowanych, jak też plakatów czy ulotek.

Dotychczas brakowało rozwiązania technologicznego, które integrowałoby wszystkie trzy aspekty – rejestrację i sprzedaż usług, zarządzanie placówką i kampanie marketingowe. Kompleksowa analiza danych pozwala nie tylko optymalizować koszty, ale przede wszystkim podnosić jakość obsługi w sektorze medycznym. Po sukcesie na polskim rynku startup zdecydował o ekspansji na rynki zagraniczne – głównie do Europy Zachodniej i USA.